1.
ถาม  เราจะทราบได้อย่างไรว่า งานแต่ละชิ้นใช้เม็ดพลาสติกชนิดใด
ตอบ  พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดพลาสติกในแต่ละประเภท ก่อนว่าเม็ดพลาสติกแต่ละชนิดมีความโดดเด่นและเหมาะกับชิ้นงานแบบใด ลูกค้าสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในหมวดของ สินค้า(Product)
 
 
2.
ถาม ทำไมเม็ดพลาสติกจึงยังไม่มีการผสมสีแบบสำเร็จรูปโดยตรงมาให้
ตอบ  เม็ดพลาสติกทุก ๆ ชนิด ส่วนใหญ่จะมีการผลิตออกมาเป็นสีธรรมชาติ หรือ (Natural) เป็นมาตรฐานเนื่องจากลูกค้าทุกกลุ่มสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย และง่ายต่อการปรับเปลี่ยนสีของงานด้วย 
 
 
3.
ถาม  เม็ดพลาสติกที่บริษัท ยูเนี่ยนทอยส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จำหน่าย มีการจัดกระบวนการสินค้าเข้า-ออกอย่างไรบ้าง ทั้งในเรื่องการจัดเก็บและการส่งสินค้าจากคลังสินค้า
ตอบ  กระบวนการจัดเก็บและการจัดส่งสินค้า ทางบริษัท ยูเนี่ยนทอยส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ใช้ระบบแบบ FIFO (First in – First Out) เพื่อให้สินค้าที่เข้าจัดเก็บในคลังสินค้าก่อนได้ถูกจัดส่งออกไปถึงลูกค้าก่อนตามลำดับ เพื่อลูกค้าจะได้ใช้เม็ดพลาสติกที่มีใหม่และมีคุณภาพอยู่เสมอ พร้อมกับแนบเอกสารรับรองจากทางผู้ผลิต ในการจัดส่งแต่ละครั้งอีกด้วย
 
 
4.
ถาม ในปัจจุบันเม็ดพลาสติกที่ช่วยรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม มีอะไรบ้าง และเป็นเม็ดพลาสติกชนิดอะไร
ตอบ  เนื่องจากในปัจจุบัน ขั้นของการพัฒนาเม็ดพลาสติกมีส่วนเข้ามาช่วยในเรื่องของการ รณรงค์ เพื่อลดโลกร้อน โดยนำพลาสติกชนิด Acylonitrile Butadiene Styrene (ABS) เข้ามาใช้กับยางพาราที่ผลิตในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อลดจำนวนการใช้เม็ดพลาสติกลงโดยใช้ยางธรรมชาติ จึงนำมาสู่เม็ดพลาสติก Green ABS เป็นต้น
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

.