About Us

                   


        บริษัท ยูเนี่ยนทอยส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบริษัท วังเด็กทอยส์แลนด์ จำกัด โดยเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2540 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 21/7 อาคารวังเด็ก 1 A ชั้น 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-2721444-6 โทรสาร 02-2723922
        บริษัท ยูเนี่ยนทอยส์ฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเม็ดพลาสติกให้กับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริษัท ยูเนี่ยนทอยส์ฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), เป็นตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท จีซี โพลิเมอร์มาร์เกตติ้ง จำกัด และ เป็นตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โดยมีสินค้าหลักคลอบคลุมวัตถุดิบเม็ดพลาสติก  PP,HDPE, LDPE,LLDPE,PS,HIPS,EPS,AS,ABS และกลุ่มวิศวกรรมพลาสติก POM,PA6
        นอกจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าดังกล่าวข้างต้น บริษัท ยูเนี่ยนทอยส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ยังให้บริการคำปรึกษาในเรื่องของความเหมาะสมของการใช้งานวัตถุดิบพลาสติกชนิดต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับขบวนการแปรรูปทุกประเภท โดยมีผู้ชำนาญและมีประสบการณ์ในการบริการคำแนะนำจากการดำเนินธุรกิจด้านพลาสติกมากกว่า 25 ปี  บริษัท ยูเนี่ยนทอยส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความผันผวนของวัตถุดิบเม็ดพลาสติก ทั้งในด้านราคาและมีการจัดเก็บสินค้าไว้และมีบริการทีมจัดส่งสินค้าของเราเองให้กับลูกค้า ประกอบกับการให้ข้อมูลทิศทางราคาเม็ดพลาสติกในเชิงการวิเคราห์เสมือนที่ปรึกษาเฉพาะด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ให้เข้ากับสถานการณ์เม็ดพลาสติกที่มีความแตกต่างกับในอดีตกับในปัจจุบัน ที่มีองค์ประกอบมากกว่าการดูทิศทางจากราคาน้ำมันตลาดโลกลึกลงไปอีกด้วย


             

                                                      


ที่อยู่

  • บริษัท ยูเนี่ยนทอยส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • 108/299 ซ.บางกระดี่ หมู่ 1 ถ.พระราม2 กม.11 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม 10150
  • Tel.: +66(0)2 272 1444-6
  • Fax.: +66(0)2 272 3922
  • E-mail : info@uniontoysenterprise.com
  • Line : @uniontoyenterprise