เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2556
บริษัท ไอ อาร์ พี ซีจำกัด (มหาชน) ได้มีจัดงานขอบคุณตัวแทนจำหน่ายเม็ดพลาสติก "Polimaxx"
ที่โรงแรมชาเทรียม ถนนเจริญกรุง โดยมีตัวแทนจำหน่ายมาร่วมงานอย่างคับคั่ง
 
 
 

 

 

 

.