พิธีมอบทุนการศึกษา "เลิศวิโรจน์กุล" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2557
ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 ณ อาคารวังเด็ก 4 เวลา 10.00 น.
 
 
  
 
 

 

 

 

.