พิธีมอบทุนการศึกษา "เลิศวิโรจน์กุล" ประจำปี 2558 ครั้งที่ 24
ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2557 ณ อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 3 เวลา 10.00 น.
 
 
 
 

 

 

 

.