พิธีมอบทุนการศึกษา "เลิศวิโรจน์กุล" ประจำปี 2559 ครั้งที่ 25
อาคารวังเด็ก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559
 
 
 
 
 

 

 

 

.