บริษัทวังเด็กทอยส์แลนด์ และบริษัทในเครือ
ข้าพระพุทธเจ้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาสุดมิได้เป็นมหามงคลสูงสุดในชีวิต
ที่ได้เข้าเฝ้ากราบองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 
 
 

 

 

 

.