พิธีมอบทุนการศึกษา "เลิศวิโรจน์กุล" ประจำปี 2560 ครั้งที่ 26
อาคารวังเด็ก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560
 
 
 
 

 

 

 

.