พิธีมอบทุนการศึกษา "เลิศวิโรจน์กุล ประจำปี 2561 ครั้งที่ 27"
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ อาคารวังเด็ก 4
 
 

 

 

 

.