บริษัท ยูเนี่ยนทอยส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบริษัท วังเด็กทอยส์
แลนด์ จำกัด โดยเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2540 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 108/299 ซ.บางกระดี่ ม.1 ถ.พระราม2 กม.11 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.10150
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเม็ดพลาสติก ให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน),
บริษัท พีทีทีโพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
โดยมีสินค้าหลักคลอบคลุมวัตถุดิบเม็ดพลาสติกทุกประเภท
 
 
Styrene-acrylonitrile (AS)

High density polyethylene(HDPE)

Low density polyethylene(LDPE)
Polystyrene(PS)
acrylonitrile butadiene styrene(ABS)
Styrene-acrylonitrile (AS)

High density polyethylene(HDPE)

Low density polyethylene(LDPE)
Polystyrene(PS)
acrylonitrile butadiene styrene(ABS)
Styrene-acrylonitrile (AS)

High density polyethylene(HDPE)

Low density polyethylene(LDPE)
Polystyrene(PS)
acrylonitrile butadiene styrene(ABS)
Styrene-acrylonitrile (AS)

High density polyethylene(HDPE)

Low density polyethylene(LDPE)
Polystyrene(PS)
acrylonitrile butadiene styrene(ABS)
Styrene-acrylonitrile (AS)

High density polyethylene(HDPE)

Low density polyethylene(LDPE)
Polystyrene(PS)
acrylonitrile butadiene styrene(ABS)
Styrene-acrylonitrile (AS)

High density polyethylene(HDPE)

Low density polyethylene(LDPE)
Polystyrene(PS)
acrylonitrile butadiene styrene(ABS)
 
   
 
Auto part
Electrical Part
PP Packaging
 
 
   
   
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 คุลาคม 2562 ณ อาคารวังเด็ก ถนน วิภาวดีรังสิต
  

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ อาคารวังเด็ก 4

ในอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ อาคารวังเด็ก

ข้าพระพุทธเจ้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาสุดมิได้เป็นมหามงคลสูงสุดในชีวิต
ที่ได้เข้าเฝ้ากราบองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ในอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ อาคารวังเด็ก

ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2557 ณ อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 3 เวลา 10.00 น.

ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 ณ อาคารวังเด็ก 4 เวลา 10.00 น.

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน) ได้มีจัดงานขอบคุณตัวแทนจำหน่ายเม็ดพลาสติก "Polimaxx" ที่โรงแรมชาเทรียม ถนนเจริญกรุง โดยมีตัวแทนจำหน่ายมาร่วมงานอย่างคับคั่ง
พลาสติก พอลิเมอร์ชนิดหนึ่ง ที่ช่วงหลาย สิบปีที่ผ่านมามีส่วนสำคัญในเทคโนโลยีชั้นสูง เช่นโครงการอวกาศ เสื้อกันกระสุนหรือ ทางการแพทย์ เช่นแขนหรือขาเทียม แล้วมี ใครรู้บ้างไหมว่า “พลาสติก” คืออะไร..
พลาสติก พอลิเมอร์ชนิดหนึ่ง ที่ช่วงหลาย สิบปีที่ผ่านมามีส่วนสำคัญในเทคโนโลยีชั้นสูง เช่นโครงการอวกาศ เสื้อกันกระสุนหรือ ทางการแพทย์ เช่นแขนหรือขาเทียม แล้วมี ใครรู้บ้างไหมว่า “พลาสติก” คืออะไร..
 
 
 

 

 

 

.