บริษัท ยูเนี่ยนทอยส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมบริจาคซื้อหุ่นยนต์ส่งยาให้ มูลนิธิ โรงพยาบาลราชวิถี สู้ Covid19 รวมมูลค่า 1,200,000 บาท

17-09-2020 13:09:33