พิธีมอบทุนการศึกษา เลิศวิโรจน์กุล ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563

17-10-2020 20:10:12

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ อาคารจอดรถวังเด็กชั้น 1

ถนนวิภาวดี ซอย 3 เขตจตุจักร เวลา 9.30 น.

          บริษัท ยูเนี่ยนทอยส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ บริษัทในเครือวังเด็กกรุ๊ป จำกัด  ได้จัดงานมอบทุนการศึกษา มีทุนรางวัลเรียนดี และรางวัลความประพฤติดีเด่น ทุกๆปีซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 29 

                                                    

                                                                                                             คุณยุทธพงษ์  เลิศวิโรจน์กุล

                                                                                           ผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัทในเครือวังเด็กกรุ๊ป

            ท่านให้โอวาทถึงเยาวชนให้มีแนวคิดและแนวทางสู่ความสำเร็จ และท่านยังคงยึดมั่นที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานของบริษัทในเครือต่อไป เพื่อเป็นการบรรเทาและสนับสนุนการศึกษา

1.ให้บุตรพนักงานและเยาวชนทุกๆคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดีที่สุด

2.ให้รักและดูแลครอบครัว รู้จักการกตญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

3.มีความสามัคคีกันในสังคมไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันกับคนในครอบครัว

4.อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง โดยอัญเชิญพระราชดำรัช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะสถานการณ์ Covid-19 เกิดการระบาดทั่วโลก ทำให้ใช้สอยอย่างมีความคิดใช้เท่าที่จำเป็น

5. สนับสนุนสินค้าของไทยและการท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นการช่วยเศรษฐกิจในประเทศไทย 

                                                                                        บริษัท ยูเนี่ยนทอยส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

                                                    

                                                    

                                                    

มีกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน,ไอศรีมและน้ำดื่ม ให้เด็กและพนักงานที่เข้าร่วมในงานทุกคน

                                                    

                                                    

                                                   

และมีการมอบเงินบริจาคและสิ่งของเพื่อช่วยสังคมและสิ่งของแก่มูลนิธิต่างๆ ดังนี้

1. วัดพระบาทน้ำพุ

2.มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล

3.มูลนิธิธารนุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน

4.สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

                                                    

                                                    

        ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยช่วยปกปักรักษาครอบครัว "เลิศวิโรจน์กุล" และแขกที่เข้าร่วมมอบทุนการศึกษาฯ ทุกๆท่านให้มีความสุขความเจริญ คิดส่งใดขอให้

สมปราถนา และสุขภาพร่างกายแข็งแรง