แนวทางการส่งเสริม “โรงงานส่งออกพลาสติกไทย” สู่ตลาดโลก

28-05-2020 12:05:02

อุตสาหกรรมส่งออกพลาสติกของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาจากองค์ประกอบหลายอย่างที่ส่งเสริมกัน ผนวกกับสามารถรองรับเทรนด์การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สูงขึ้น รวมถึงการใช้วัตถุดิบที่มาจากการรีไซเคิลเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นแล้วมาดูเทรนด์ใหม่ที่ส่งเสริม โรงงานส่งออกพลาสติกไทย และปัจจัยที่ทำให้โรงงานส่งออกพลาสติกไทยไปไกลในตลาดโลกกัน

 

สถานการณ์โรงงานส่งออกพลาสติกของไทย

ประเทศไทยผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกของโลก รากฐานแห่งความสำเร็จที่นำพาให้ประเทศไทยขึ้นแท่นเป็นฐานการผลิตรายใหญ่ของโลกมาจากการดำเนินนโยบายปิโตรเคมีแห่งชาติระยะที่ 1 (พ.ศ. 2526-2532) โดยมีแผนแม่บทที่ส่งเสริมโรงงานปิโตรเคมี ทำให้ไทยมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน อีกทั้งมีแรงงานฝีมือ และผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีความได้เปรียบเชิงคู่ค้านำเข้าวัตถุดิบเม็ดพลาสติก ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์, บรรจุภัณฑ์, ส่วนประกอบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ โตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เสริมทัพด้วยเทรนด์ใหม่ที่เป็นโอกาสให้การส่งออกพลาสติกของไทยเติบโตขึ้น

 

เทรนด์ใหม่ส่งเสริมให้ โรงงานพลาสติกไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

·       อุตสาหกรรมไบโอพลาสติก เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำหรับการสร้าง New S-Curve ให้กับประเทศ เนื่องจาก 44% ของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ผลิตขึ้นในเอเชีย ดังนั้นแล้วหากไทยผลักดันผู้ประกอบการให้มุ่งลงทุนด้านพัฒนาและวิจัยสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านบรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติก ประเทศไทยจะมีโอกาสก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกในอาเซียน

·       อุตสาหกรรมพลาสติกคอมโพสิท (Composite) มีแนวโน้มความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น มีแนวโน้มความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ด้วยคุณสมบัติของพลาสติกคอมโพสิทมีความคงทน แข็งแรง และน้ำหนักเบามาก ทำให้มีแนวโน้มถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง ประกอบด้วย ชิ้นส่วนเครื่องบินน้ำหนักเบา, แบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า, ระบบรางรถไฟฟ้า, โดรนพ่นยาฆ่าแมลง, และบรรจุภัณฑ์อาหารอวกาศ

·       อุตสาหกรรมรีไซเคิลบนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น กลุ่มพลาสติกที่แข็งแรงทนทานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างพลาสติกโพลีโพรพีลีน ที่มีคุณสมบัติ เบา มีความแข็งแรงทนทาน คาร์บอนฟุตพรินท์ต่ำและสามารถรีไซเคิลได้หลายครั้ง นำไปสร้างสรรค์เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

 

ปัจจัยที่ทำให้โรงงานส่งออกพลาสติกไทยไปไกลในตลาดโลก

การปรับลดอัตราภาษีศุลกากรเม็ดพลาสติกภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ส่งผลให้ประเทศไทยรับประโยชน์จากการส่งออกเม็ดพลาสติกไปยังตลาดอาเซียน และเป็นโอกาสในการกระจายการลงทุนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกของไทย ที่จะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน

 

จะเห็นได้ว่ามีโอกาสและปัจจัยที่ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมส่งออกพลาสติกของไทยมีการเติบโตที่เพิ่มขึ้น ผนวกกับการจับเทรนด์มาแรงของอุตสาหกรรมพลาสติกแล้ว จึงเป็นสัญญาณที่ดีว่าการทำให้โรงงานส่งงออกพลาสติกไทยก้าวไปสู่ตลาดโลกใกล้เพียงแค่เอื้อม